top of page

Skola / sysselsättning

 

Placerade ungdomar studerar i den kommunala skolan. Viss del av studierna kan göras på behandlingshemmet om situationen kräver det. Grundskola och gymnasium finns på orten / i närområdet. De ungdomar som går i gymnasiet får använda sig av gymnasium på närliggande ort om de är placerade i Alunda. Här finns ett stort utbud av olika skolformer. I Märsta finns gymnasium nära boendet.

Vi arbetar alltid aktivt med att hitta en lämplig skolform för ungdomarna där de kan få förutsättningar att lyckas. Vi medverkar vid behov till en individuellt anpassad studieplan samt har ett aktivt samarbete med skolan där vi har en kontinuerlig kontakt med lärare samt bistår dem vid behov. Skulle inte den aktuella skolgången fungera så analyserar vi tillsammans med ungdomen och skolan hur det kommer sig och förändrar skoldagarna eller skolsituationen så att det passar ungdomen så bra som möjligt. I de fall där skola ej är aktuellt försöker vi vara behjälpliga i att hitta en anpassad praktikplats. Alla ungdomar som är placerade hos oss ska ha någon form av daglig sysselsättning.

Fritidsaktiviteter

 

Vårt mål är alltid att alla ungdomar som placeras hos oss ska hitta en egen fritidssysselsättning som de tycker om att göra. Vi startar med att utforska vad ungdomen är intresserad av, erbjuder olika gemensamma och enskilda aktiviteter och försöker uppmuntra ungdomarna att prova olika saker. Aktiviteter utanför behandlingshemmet på egen hand sker stegvis och anpassas efter ungdomens förmåga, behov och problematik.

bottom of page