Historia

Olands UtvecklingsCenter är ett litet vårdbolag, startades – 07,  som har ambitioner att utveckla en kompetent vårdkedja för behandling och boende för flickor/kvinnor samt pojkar/män som har sociala svårigheter i samband med psykiska svårigheter/funktionsnedsättningar.

Vi som medverkade till uppstarten av Olands UtvecklingsCenter

arbetade inom barn och ungdomspsykiatrin och har med åren sett en tendens att neuropsykiatrin, Aspergers syndrom samt ADHD ökat i omfattning och därmed också vårdbehovet, framförallt för flickor/kvinnor. 

 

Olands UtvecklingsCenter har utvecklat en pedagogik och ett arbetssätt som har nått stora framgångar med flickor/kvinnor som har sociala svårigheter i samband med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som även har psykiska symtom som trauma, ångest, depression, ätstörning, självskda mm. Förutom pedagogiken och arbetssättet så är vårt framgångsrecept småskalighet, kunskap (70% av personalen har en högskoleutbildning inom vårt arbetsområde) samverkan samt personaltäthet. 

 

Olands Utvecklingscenter kommer under hösten 2017 öppna ett behandlingshem, i Tierp, för pojkar/män 15-20 år som har sociala svårigheter i samband med psykiska svårigheter.

 

Olands Utvecklingscenter kommer under vintern 2017 öppna ett behandlingshem för flickor 13-18 år som har sociala svåriheter i samband med psykiska svårigheter. 

 

Ramavtal; Enköping, Håbo, Knivsta, Tierp, Östhammar, Heby, Sigtuna, Upplandsväsby, Upplandsbro, Järfälla, Södertälje, Huddinge, Sundbyberg, Ekerö, Solna, Alla kommuner i Hälsingland, alla stadsdelar i Stockholmsstad, Uppsala samt 61 kommuner via SKL, Hanninge, Karlstad.

 

 

 

Olands UtvecklingsCenter "Flickor" ligger i Alunda, 3,6 mil öster om Uppsala, i ett naturnära villaområde men ändå med närhet till samhället, skola, affär mm samt goda kommunikationer till Uppsala.